AU FOST APROBATE STANDARDELE DE COST PENTRU PROGRAMUL NAȚIONAL DE INVESTIȚII „ANGHEL SALIGNY”

Autor

A fost publicat în Monitorul Oficial, Ordinul ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației pentru aprobarea standardelor de cost aferente obiectivelor de investiții pentru aprobarea Programului național de investiții „Anghel Saligny”.

În cadrul acestuia se pot realiza obiective de investiții care constau în realizarea de construcții noi sau de lucrări de construire, reconstruire, consolidare, reparație, modernizare, modificare, extindere, reabilitare, după caz, schimbare de destinație, protejare, restaurare, conservare la construcții existente și care se încadrează în cel puțin una dintre următoarele categorii de investiții: alimentări cu apă şi staţii de tratare a apei; sisteme de canalizare şi staţii de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială şi sisteme de captare a apelor pluviale; drumurile publice clasificate şi încadrate în conformitate cu prevederile legale în vigoare ca drumuri judeţene, drumuri de interes local, respectiv drumuri comunale şi/sau drumuri publice din interiorul localităţilor, precum şi variante ocolitoare ale localităţilor; poduri, podeţe, pasaje sau punţi pietonale, inclusiv pentru biciclete şi trotinete electrice sau sisteme de distribuţie a gazelor naturale, inclusiv a branşamentelor, precum şi a racordului la sistemul de transport al gazelor naturale.

Article Categories:
ACTUAL