BREZNIȚA-MOTRU, ÎN CARANTINĂ DE ASTĂZI

Autor

Comuna Breznița-Motru, din județul Mehedinți, a intrat în carantină de astăzi, 27 septembrie, pentru o perioadă de 14 zile, având rata incidenței a cazurilor de covid-19 peste 6 cazuri la 1000 locuitori. Ca urmare a acestei măsuri, au fost mobilizate efective de jandarmi și polițiști care au misiunea de a realiza filtre la intrarea și ieșirea din zona de carantină, de a constitui patrule auto și pedestre în vederea asigurării ordinii publice și a respectării măsurilor impuse de carantină.   

În zona de carantină este permisă intrarea sau ieșirea pentru:

-transportul de marfă, indiferent de natura acestuia, al materiilor prime și resurselor necesare desfășurării activităților economice, precum și aprovizionarea populației;

-persoanele care nu locuiesc în zona carantinată, dar care desfășoară activități economice sau în domeniul apărării, ordinii publice, securității naționale, sanitare, veterinare, situațiilor de urgență, administrației publice locale, asistenței și protecției sociale, judiciare, serviciilor de utilitate publică, agriculturii, alimentației publice, comunicațiilor și

transporturilor;

-persoanele care locuiesc în zona carantinată, dar care desfășoară activitatea profesională în afara zonei carantinate;

-persoanele care desfășoară activități agricole, sau pentru comercializarea produselor agroalimentare:

-urgențe medicale;

-deplasarea din alte motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copiilor/membrilor de familie, îngrijirea unei rude sau a unei persoane aflate în întreținere, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități, decesul unui membru de familie;

-deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici

realizată de la distanță.

Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional sau personal, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, legitimația de serviciu, adeverința eliberată de angajator sau o declarație pe propria răspundere.

De asemenea, este permisă tranzitarea comunei Breznița-Motru de către persoanele care nu au domiciliul pe raza acesteia, fiind interzisă oprirea sau staționarea în localitate.

Article Categories:
ACTUAL