joi, iunie 13, 2024
AcasăACTUALIMM-URILE TREBUIE SĂ DEPUNĂ CÂT MAI RAPID CEREREA PENTRU COMPENSAREA CONSUMURILOR DE...

IMM-URILE TREBUIE SĂ DEPUNĂ CÂT MAI RAPID CEREREA PENTRU COMPENSAREA CONSUMURILOR DE ENERGIE ELECTRICĂ ȘI GAZE NATURALE

Întreprinderile mici și mijlocii  trebuie să depună cererea pentru compensarea consumurilor de energie electrică și/sau gaze naturale. Cererea poate fi descărcată depe linkul: http://energie.gov.ro/ordin-decontare/ . Dacă cererea nu va fi transmisă, furnizorii nu vor aplica măsura de compensare. 

Ordinul pentru aprobarea procedurii şi termenelor de decontare a sumelor aferente schemei de compensare, documentele în baza cărora se realizează decontarea, precum şi alte măsuri necesare aplicării prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică şi gaze naturale pentru sezonul rece 2021 – 2022, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării” a fost publicat în Monitorul Oficial!

Începând cu data de 1 noiembrie 2021, furnizorii de energie electrică și/sau gaze naturale aplică în facturile emise schema de compensare!

• PLAFONAREA PREȚURILOR se va aplica la toți consumatorii casnici, spitale publice și private definite conform Legii nr. 95/2006, unităţi de învăţământ publice și private definite conform Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, creșe, organizaţii neguvernamentale, unitățile de cult astfel cum sunt reglementate de Legea nr. 489/2006 și furnizori publici şi privaţi de servicii sociale prevăzute în Nomenclatorul serviciilor sociale.

• Pe lângă prețul plafonat, aproximativ 70% dintre consumatorii casnici vor beneficia și de schema de compensare, pentru lunile noiembrie 2021-martie 2022, cu luarea în considerare a unui preţ de referinţă de 0,68 lei/kwh la energie electrică, respectiv cu luarea în considerare a unui preţ de referinţă  al gazului natural de 125 lei/Mwh.

Cantitățile de energie pentru care se acordă compensație:

– 300 kwh/lună – 1500 kWh energie electrică pentru întreaga perioadă ( noiembrie 2021 – martie 2022)

– echivalentul în kWh a 1000 m3 de gaze naturale pentru întreaga perioadă ( noiembrie 2021 –  martie 2022)

IMPORTANT: Se acceptă o abatere în favoarea beneficiarului compensaţiei de maximum 10%.”, se arată într-o postare publică pe pagina ministrului Energiei, Virgil Popescu. 

ARTICOLE SIMILARE