LOCURI DE PARCARE SCOASE LA LICITAȚIE

Autor

Începând cu data de 26 august, cetățenii pot să își depună cererea de atribuire/licitație a locurilor de parcare curentă pe domeniul public.
Dacă aceștia au reședința în limita a 50 de metri de parcare, pot formula către Direcția Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Drobeta Turnu Severin sau online la adresa de e-mail administrare.parcari@primariadrobeta.ro, cerere tip pentru participarea la procedura de atribuire/licitație a locurilor de parcare curentă pe domeniul public în parcarea de reședință nr. 129, unde sunt 62 de locuri, pentru: Strada Orly, nr. 53-90092, bl. C9-C10-C11-M2-M2A. Cererile se pot găsi pe pagina web a Primăriei la secțiunea Tipizate – Direcția Patrimoniu, la sediul Direcției Patrimoniu sau la Biroul Comunicare din cadrul Primăriei.
Depunerea acestora se va face în perioada 26.08 – 08.09.2021. De asemnea, pe cerere se va opta pentru un singur loc de parcare.
Ședința de atribuire/licitație se va ține în data de 22 septembrie 2021, ora 10:00, la Sala Grigore Cerchez a Palatului Culturii ,,Teodor Costescu’’. Persoanele cărora li se atribuie locul solicitat vor fi anunțate în ședință, având obligația de a ridica permisul de parcare de la sediul Direcției Patrimoniu, în maxim 10 zile lucrătoare în perioada 27.09 – 08.10.2021.

Article Categories:
ACTUAL