vineri, septembrie 22, 2023
AcasăACTUALNoi măsuri pentru flexibilizarea accesului pe piața muncii a lucrătorilor ucraineni

Noi măsuri pentru flexibilizarea accesului pe piața muncii a lucrătorilor ucraineni

Guvernul a adoptat luni, 7 martie, o Ordonanță de Urgență în vederea instituirii unor măsuri de sprijin și asistență umanitară, pentru protecția persoanelor cu dizabilități, a persoanelor vârstnice dependente, precum și flexibilizarea condițiilor de acces pe piața muncii din România pentru cetățenii ucraineni.

Astfel, persoanele cu dizabilități, însoțite sau neînsoțite, care provin din zona conflictului armat din Ucraina şi intră în România, pot beneficia, la cerere, de serviciile sociale acordate în toate tipurile de centre rezidenţiale pentru persoane adulte cu handicap, respectiv locuinţe protejate, centre pentru viaţă independentă, centre de abilitare şi reabilitare, centre de îngrijire şi asistenţă sau în centre respiro/centre de criză, anunță ministerul Muncii.

Dacă la intrarea pe teritoriul României, persoanele cu dizabilități declară, în mod individual sau prin intermediul însoțitorului, că rămân în România, ele pot fi preluate, la cerere, în evidența Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului pentru a beneficia de serviciile acordate în cadrul centrelor pentru persoane adulte cu handicap. Persoanele adulte cu dizabilități care nu dețin documente de identitate valabile vor fi comunicate Inspectoratului General pentru Imigrări în vederea stabilirii regimului juridic, concomitent cu preluarea lor, la cerere, de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului în vederea acordării serviciilor menționate anterior.

Finanțarea cheltuielilor aferente serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități va fi asigurată din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prin hotărâre a Guvernului.

De asemenea, persoanele vârstnice cu mobilitate redusă sau aflate în situație de dependență, care provin din zona conflictului armat din Ucraina şi intră în România, beneficiază, la cerere, de serviciile sociale în conformitate cu legislația privind asistența socială a persoanelor vârstnice.

Autoritățile administrației publice locale pot angaja asistenți sociali sau alt personal de specialitate, după caz, în cadrul serviciilor publice de asistență socială de la nivel local și județean și în cadrul serviciilor sociale în care sunt beneficiari care provin din zona conflictului armat din Ucraina şi intră în România, în funcţie de nevoile acestora, pentru o durată determinată.

Ministerul Muncii a propus și soluții pentru facilitarea accesului cetățenilor ucraineni pe piața muncii din România, prin  crearea cadrului necesar pentru ca aceștia să-și poată asigura o sursă de venit din munca prestată.

Astfel, cetăţenii ucraineni care intră legal pe teritoriul României și care nu solicită o formă de protecție potrivit Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, pot fi încadraţi în muncă fără avizul de angajare prevăzut de Ordonanța Guvernului nr.25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României.

Documentul adoptat de Guvern vine și în sprijinul cetățenilor ucraineni care provin din zona de conflict armat și care nu dețin documente cu care să probeze calificarea profesională sau experiența în activitate, necesare ocupării unui loc de muncă în România.

În astfel de situații, ei se vor putea angaja în baza unei declarații pe propria răspundere, dată angajatorului român, că îndeplinesc condiţiile de pregătire profesională şi experienţă în activitate, necesare ocupării postului pe care urmează să fie încadrați în muncă, şi nu au antecedente penale care să fie incompatibile cu activitatea pe care o desfăşoară sau urmează să o desfăşoare pe teritoriul României.

Actul normativ aprobat de Guvern stabilește că încadrarea în muncă a persoanelor care nu dețin documente doveditoare cu privire la calificări și experiență se face cu respectarea prevederilor din Codul muncii, în ceea ce privește verificarea prealabilă a aptitudinilor profesionale şi personale ale persoanei care solicită angajarea, respectiv stabilirea unei perioade de probă pentru verificarea aptitudinilor salariatului, la încheierea contractului individual de muncă.

Această prevedere nu se aplică și cetățenilor din Ucraina care doresc să acceadă ori să exercite în România, în mod independent sau ca salariat, o profesie reglementată de legea română.

Cetăţenii ucrainieni ajunși în România din cauza conflictului armat pot beneficia și de măsuri de stimulare a ocupării forţei de muncă, precum şi de protecţie în cadrul sistemului asigurărilor pentru şomaj, în condiţiile prevăzute de lege pentru cetăţenii români, cu condiția înregistrării la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti. Broşura privind “Servicii gratuite oferite cetăţenilor ucraineni pentru integrarea pe piaţa muncii din România”/” Безкоштовні послуги для громадян України для інтеграції на ринок праці Румунії”/” Free services offered to Ukrainian citizens for integration into the Romanian labor market”, poate fi descărcată de aici.

Prevederile Ordonanței de Urgență aprobată de Guvern vizează cetățenii ucraineni și pot fi aplicate persoanelor de alte naționalități doar în condițiile respectării prevederilor Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, prin Inspectoratul General pentru Imigrări.

ARTICOLE SIMILARE