SE POT DEPUNE CERERI PENTRU LOCURILE DE PARCARE

Autor

În perioada 11-22 octombrie, cetățenii pot să își depună cererea de atribuire/licitație a locurilor de parcare curentă pe domeniul public.

Dacă aceștia au reședința în limita a 50 de metri de parcare, pot formula către Direcția Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Drobeta Turnu Severin sau online la adresa de e-mail administrare.parcari@primariadrobeta.ro, cerere tip pentru participarea la procedura de atribuire/licitație a locurilor de parcare curentă pe domeniul public în parcarea de reședință nr. 133, unde se găsesc 22 locuri, pentru: Strada Kiseleff , nr. 1 ,bloc KA4; Strada Alion , nr. 66, bloc KA3. 

Ședința de atribuire se va ține în data de 10 octombrie 2021, ora 10:00, în Sala Grigore Cerchez a Palatului Culturii ,,Teodor Costescu’’. Prezența solicitanților care s-au înscris pentru același loc de parcare este obligatorie.

Article Categories:
ACTUAL