ȘEDINȚA COMISIEI JUDEȚENE PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE PRIVATĂ

Autor

La sediul Instituției prefectului Județului Mehedinți a avut loc astăzi, 18 august, ședința Comisiei Județene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor din Mehedinți, sub conducerea prefectului Cristinel Pavel.
Pe ordinea de zi au fost incluse 57 de lucrări elaborate de către Compartimentul Fond Funciar din cadrul Instituţiei Prefectului Județului Mehedinți. Cele mai importante lucrări supuse dezbaterilor şi aprobărilor au fost informări ale membrilor comisiei judeţene pe probleme specifice şi punctuale, propuneri ale comisiilor locale de fond funciar privind reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor cu vegetaţie forestieră sau terenuri agricole, atribuirea de terenuri aferente locuinţelor și validări de amplasamente.

Article Categories:
ACTUAL