ȘEDINȚA COMISIEI JUDEȚENE PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE PRIVATĂ

Autor

Ședința Comisiei judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor din Mehedinți a avut loc astăzi, la sediul Instituției prefectului, sub conducerea lui Cristinel Pavel, prefectul judeţului Mehedinți. 

Pe ordinea de zi au fost incluse 56 de lucrări elaborate de către Compartimentul Fond Funciar. Cele mai importante lucrări supuse dezbaterilor şi aprobărilor au fost informări ale membrilor comisiei judeţene pe probleme specifice şi punctuale, propuneri ale comisiilor locale de fond funciar privind reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor cu vegetaţie forestieră sau terenuri agricole, atribuirea de terenuri aferente locuinţelor și validări de amplasamente.

Article Categories:
ACTUAL